Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

internetskih stranica www.danihrvatskogturizma.hr

Izjava o prihvaćanju općih uvjeta

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se na korištenje internetskih stranica na adresi www.danihrvatskogturizma.hr uključivo sa svim podstranicama i na uplatu tamo dostupnih kotizacija. Posjetitelj ovih Internetskih stranica, odnosno izvršitelj prijave i uplate (dalje u tekstu: „Korisnik“) dužan je pročitati ove Uvjete prije korištenja. Suglasnost Korisnika s ovdje navedenim Općim uvjetima je preduvjet za izvršavanje uplate.

U svoje osobno ime, kao i u ime osobe/osoba za koje vršim prijavu prihvaćam sve izjave koje su potrebne za valjanost ove prijave kao i da sam ovlašten/ovlaštena izvršiti ovu prijavu.

Ujedno u svoje osobno ime, kao i u ime osobe/osoba za koje vršim prijavu, izjavljujem da sam svjestan/svjesna sadržaja Uvjeta korištenja i načina provede prijave i uplate kotizacija te da ih u cijelosti prihvaćam.

Ove Uvjete korištenja, Korisnik prihvaća elektroničkim putem prilikom odabira odgovarajuće kotizacije te nakon prihvaćanja potrebnih izjava. Također, Hrvatska turistička zajednica savjetuje da Korisnik pročita i dokument koji se odnosi na obradu osobnih podataka kao i Politiku kolačića (‘cookies’) budući da se i navedeni dokumenti odnose na korištenje Internetskih stranica.

Opće odredbe

Hrvatska turistička zajednica (u daljem tekstu: HTZ) nositelj je prava da kreira i/ili objavljuje sadržaj te upravlja internetskim stranicama (internetskim portalom) Croatia.hr, Htz.hr, Kroatien.hr, Hrvatska.hr, Horvatia.hr, Horvatorszag.hr, Croatie.hr, Croazia.hr, Chorvatsko.hr, Chorwacja.hr, Croacia.hr , Visitacroacia.es, croatia.travel, visitcroatia.be, kroatischverkeersbureau.nl, Kroatie.hr, Kroatien.at, Turismo.hr, Tourisme.hr, Tourismus.hr, Tourism.hr, lovecroatia.hr, visitcroatiasharecroatia.hr, sharecroatia.hr, hrvatska365.hr, hrvatska365.eu, croatia365.eu, kroatien365.eu, kroatien365.hr, hrvaska365.eu, chorwacja365.eu, croatie365.eu, croazia365.eu, kroatie365.eu, kroatia365.eu, meetingscroatia.hr, meetingscroatia.com volim-hrvatsku.com, volim-hrvatsku.info, volim-hrvatsku.net, volim-hrvatsku.org, volim-hrvatsku.eu, crowine.hr, cro-wine.hr, crofood.hr, cro-food.hr, fulloflife.eu, croatiafulloflife.eu, fulloflife.hr, croatiafulloflife.hr, croatiafeeds.com, feeds.croatia.hr, www.mjesechrvatskogturizma.hr, nautika.evisitor.hr (u daljem tekstu: Internetske stranice).

Osoba koja koristi Internetske stranice, korištenjem istih bezuvjetno pristaje na primjenu ovih Uvjeta korištenja te se smatra da je ista sposobna prihvatiti ove Uvjete korištenja i da shvaća sve rizike povezane s korištenjem ovdje objavljenog i dostupnog sadržaja.

Korištenje sadržaja dostupnog na Internetskim stranicama (bez obzira je li isti slobodno dostupan bilo kojem Korisniku ili ograničeno dostupan primjenom zaštićenih sustava i aplikacija informacijske tehnologije) dozvoljeno je isključivo na način i pod uvjetima određenim ovim Uvjetima korištenja.

Svako drugačije korištenje sadržaja dostupnog na Internetskim stranicama podliježe odgovarajućoj pravnoj zaštiti i primjeni odgovarajućih i pravno dopuštenih mjera prema Korisniku i/ili trećoj osobi koja ima korist od takvog korištenja ovdje dostupnog sadržaja.

Korisnik se slaže da će koristiti Internetske stranice isključivo u skladu s pozitivnim propisima za pregled objavljenih sadržaja, uplatu kotizacije i komunikaciju s HTZ-om.

Usluge koje HTZ pruža putem Internetskih stranica ne uključuju troškove koje Korisnik snosi koristeći računalnu opremu i drugu elektroničku opremu (elektroničke uređaje) te usluge za pristup Internetskim stranicama. HTZ nije odgovoran za troškove telefona, podatkovnog prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom uplate ili pregledavanja sadržaja i korištenja dostupnih usluga.

Obveza prijava i stvaranje obveze uplate

Prilikom pregledavanja sadržaja Internetskih stranica Korisnik može slobodno birati način prijave s odgovarajućim iznosom kotizacije i dodati ih u košaricu. Ova radnja nije niti na koji način obvezujuća. Nakon što Korisnik odabere odgovarajuću kotizaciju i siguran je da ju želi uplatiti, kreće u proces prijave prilikom kojeg unosi sve podatke potrebne za izvršenje iste, potvrđuje svoju suglasnost sa Uvjetima korištenja, te ovisno o odabranom načinu izvršava uplatu kotizacije. Radnje koje je Korisnik izvršio i potvrdio prilikom procesa predavanja prijave smatraju se obvezom prijave i kao takve su pravno obvezujuće.

Predavanjem prijave Korisnik potvrđuje svoju volju za uplatu kotizacije sukladno podacima koje je naveo u obrascu za prijavu. Tek nakon primitka potvrde o plaćanju putem e-maila, smatra se da je obveza prijave i plaćanja kotizacije ispunjena.

HTZ zadržava pravo odbijanja primljene prijave ukoliko je zbog izvanrednih okolnosti nije u mogućnosti izvršiti. HTZ nije obvezan na temelju primljene prijave provesti transakciju u slučaju kada ne može u potpunosti izvršiti obveze koje temeljem prijave proizlaze.

Otkaz sudjelovanja i povrat kotizacije

Usluge se otkazuju putem elektroničke pošte na adresu: dht@htz.hr 

 • za otkaz sudjelovanja zaprimljen do 23. listopada 2023. izvršit će se povrat uplaćene kotizacije u punom iznosu.
 • za otkaz sudjelovanja između 23. listopada 2023. do 31. listopada 2023. izvršit će se povrat uplaćene kotizacija umanjene za administracijsku naknadu koja iznosi 30,00 EUR po sudioniku.
 • za otkaz sudjelovanja nakon 31. listopada 2023. povrat kotizacije nije moguć.

U slučaju nemogućnosti sudjelovanja, moguće je slanje zamjenskog sudionika uz pisanu obavijest do 31. listopada 2023. na adresu elektroničke pošte: dht@htz.hr .

Odobreni povrat sredstava i obrada financijskih zahtjeva izvršit će se najkasnije u roku 15 dana od dana završetka Dana hrvatskog turizma.

Reklamacije

Sve reklamacije (prigovori) upućuju se Hrvatskoj turističkoj zajednici, Iblerov trg 10/IV, OIB: 72501368180, na adresu elektroničke pošte: dht@htz.hr  

Hrvatska turistička zajednica će na sve zaprimljene reklamacije (prigovore) odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja reklamacije (prigovora).

Ako se utvrdi da je reklamacija/prigovor osnovan, izvršit će se povrat iznosa u vezi kojeg je reklamacija/prigovor osnovan.

Visina iznosa i načini plaćanja

Svi iznosi kotizacije na Internetskim stranicama izražene su u eurima (EUR) i hrvatskim kunama (HRK). Visine kotizacije su iste za sve vrste plaćanja i vidljive su na stranici odabira kotizacije i u košarici prilikom uplate kotizacije.

U izvanrednim slučajevima administrativne pogreške u iskazivanju visine kotizacije na stranicama, HTZ nije obvezan provesti prijavu i zaprimiti uplatu po nepovoljnim uvjetima. Ako do takvog slučaja dođe, HTZ će omogućiti uplatu po ispravnoj visini kotizacije, bez obveze prihvaćanja takve mogućnosti. U slučaju da Korisnik ne prihvati isto, plaćeni iznos će biti vraćen Korisniku ukoliko je uplata sa strane Korisnika prethodno izvršena.

Sva plaćanja bit će izvršena u eurima, službenoj valuti Europske unije. Naplaćeni iznos na računu kreditne kartice Korisnika pretvara se u lokalnu valutu prema tečaju udruga kreditnih kartica, odnosno uvjetima kartične kuće.

Korisnik može izvršiti plaćanje kreditnom ili debitnom karticom (Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners i dr.) u trenutku zaključivanja prijave u Servisu, uplatom na transakcijski račun HTZ-a korištenjem internet bankarstva.

Ugovorni partner koji se brine za tehničku ispravnost i sigurnost aplikacije za kartično plaćanje je WSPay - Web studio d.o.o. koji primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

HTZ je obvezan osigurati istinite informacije o kotizaciji i pružiti potpune informacije o plaćanju kotizacije.

Objavljeni sadržaj

Sadržajem objavljenim i dostupnim na Internetskim stranicama smatra se tekst, grafika, zaštitni znaci, logotipi, fotografije, fonogrami, videogrami i drugi audiovizualni sadržaj, računalne aplikacije i baze podataka kao i svi ostali informativni ili tehnički materijali, bez obzira na način prikaza, objave ili njihove dostupnosti Korisniku.

Pravo intelektualnog vlasništva

Sadržaj objavljen na Internetskim stranicama zaštićen je propisima prava intelektualnog vlasništva pa svako njegovo neovlašteno korištenje može predstavljati osnovu za pokretanje postupka za zaštitu prava prema Korisniku od strane HTZ-a ili treće osobe koja je ovlašteni nositelj autorskih prava.

HTZ će pri objavi autorskog sadržaja omogućiti prikaz imena autora sadržaja odnosno nositelja autorskih prava, na način na koji je to optimalno moguće učiniti bez većih troškova ili implementacije posebnih tehničkih rješenja.

 

Dostupnost Internetskih stranica

HTZ ne može jamčiti dostupnost Internetskih stranica u svako vrijeme i putem svake vrste uređaja i preglednika kao i svake komunikacijske veze. Internetske stranice mogu biti privremeno ili duže, u cijelosti ili djelomično nedostupne iz razloga tehničke i druge prirode (održavanje, greške, nedostupnost komunikacijskih veza, viša sila, odluke tijela javne vlasti i sl.) HTZ se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu radi nedostupnosti Internetskih stranica. HTZ može u svako doba izvršiti preinake Internetskih stranica na bilo koji način i bilo kojem obliku što uključuje promjenu vizualnog identiteta, dizajna i arhitekture, sustava upravljanja sadržaje te drugih aplikativnih rješenja vezanih uz funkcioniranje Internetskih stranica.

Karakter objavljenog sadržaja i odgovornost HTZ-a

Sadržaj objavljen i dostupan putem ovim internetskih stranica isključivo je informativnog karaktera i pribavljen iz izvora koje HTZ smatra pouzdanim, bez ikakvog jamstva HTZ-a, bilo koje vrste, izričitog ili prešutnog, da je isti točan, pravodoban, potpun i/ili prikladan za neku određenu svrhu ili određeni način korištenja. Navedeni sadržaj Korisnik koristi isključivo na vlastitu odgovornost i HTZ se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ili interpretacijom istog.

Objavljeni sadržaj i informacije ni u kom smislu ne predstavljaju ponudu ili poziv na stavljanje ponude za trgovanje ili bilo koju drugu transakciju u vezi s objavljenim sadržajem i informacijama.

Način i svrha korištenja sadržaja

HTZ daje Korisniku ograničenu, neprenosivu i neisključivu dozvolu da razgleda, otisne, kopira ili na drugi način koristi sadržaj ovih internetskih stranica, isključivo za svoju osobnu i nekomercijalnu uporabu odnosno u svrhu promocije Hrvatske kao turističke destinacije, pod uvjetom da tako preuzeti sadržaj ne mijenja ili nagrđuje na bilo koji način (uključujući i objavom na internetskim stranicama moralno neprimjerenog sadržaja) te da uz preuzeti sadržaj navede HTZ kao izvor te ime autora navedenog sadržaja.

Bilo kakav drugi način ili svrha korištenja sadržaja dozvoljeni su isključivo uz prethodnu pisanu suglasnost HTZ-a i/ili drugog zakonitog nositelja autorskog prava nad sadržajem, isključivo od strane osobe kojoj je takva suglasnost dana te na način i u svrhu navedenu u toj suglasnosti.

Način pristupa Internetskim stranicama i objavljenom sadržaju

Pristup Internetskim stranicama omogućen je neograničenom broju osoba s odgovarajućom računalnom opremom i internetskom vezom. HTZ zadržava pravo da u određenim slučajevima (održavanje, greške, nedostupnost komunikacijskih veza, viša sila, odluke tijela javne vlasti i sl.) privremeno ili duže, u cijelosti ili djelomično ograniči način i mogućnost pristupa internetskim stranicama djelomično ili u cijelosti, kako svim Korisnicima tako i pojedinačnom Korisniku ili grupi Korisnika. U bilo kojem od navedenih slučajeva, HTZ se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu radi ograničavanja pristupa Internetskih stranica i objavljenom sadržaju.

Prilikom pristupa Internetskim stranicama i sadržaju Korisnik je dužan koristiti standardnu tehničku opremu i uobičajene standarde i načine pristupa Internetskim stranicama. Sadržaj objavljen na Internetskim stranicama moguće je pretraživati samo primjenom dopuštenih metoda informacijske tehnologije, na onaj način i u onoj količini i mjeri u kojoj je to uobičajeno za fizičku osobu Korisnika. Svaki drugi način pretraživanja i/ili korištenja sadržaja kojim se zaobilaze zaštićeni sustavi i aplikacije informacijske tehnologije ili prilikom kojeg se koriste određene aplikacije ili alati za simultano preuzimanje količine podataka koja nije uobičajena za fizičku osobu Korisnika, predstavlja povredu zaštićenog prava HTZ-a, za što Korisnik snosi odgovarajuću materijalnu, kaznenu ili prekršajnu odgovornost.

Pravo promjene sadržaja

HTZ zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na Internetskim stranicama, bez obaveze prethodne najave, i u bilo kojem trenutku te se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu radi takve radnje.

Poveznice na vanjske sadržaje

Ove internetske stranice sadrže i informacije trećih osoba i/ili poveznice na druge internetske sadržaje. HTZ ni u kom slučaju ne odgovara za sadržaj na vanjskim izvorima podataka do kojih mogu voditi poveznice s ovih internetskih stranica, niti odgovara odnosno upućuje na način i uvjete korištenja tih sadržaja.

HTZ ne može jamčiti ni za dostupnost vanjskih sadržaja ili ispravno funkcioniranje poveznica na iste te se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu radi korištenja takvog sadržaja ili pristupa istom. Korisnik je dužan samostalno odlučivati hoće li istom i na koji način pristupati putem poveznica na ovim Internetskim stranicama te je samostalno odgovoran za takve radnje i svjestan je posljedica koje mogu nastati poduzimanjem istih.

 

Zaštita privatnosti i prikupljanje podataka o Korisnicima

HTZ poštuje privatnost svojih Korisnika Internetskih stranica. Podatke iz procesa registracije, te ostali podaci o Korisniku neće se davati na uvid trećoj strani niti će isti biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana važećim propisima.

HTZ može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o Korisnicima dobivene tijekom korištenja ovih internetskih stranica. Tako prikupljene podatke HTZ primarno koristi u svrhu poboljšanja funkcionalnosti ovih internetskih stranica i njihova sadržaja kako bi iste dodatno usmjerila i prilagodila korisnicima, a može koristiti i za druge aktivnosti koje uključuju promociju hrvatskog turizma odnosno izvršenje zadaća HTZ-a, a što posebice obuhvaća, ali se ne ograničava na:

 • izradu analiza navika i preferencija Korisnika za potrebe istraživanja tržišta i optimizacije Internetskih stranica (uključujući i analize dobivene putem alata trećih osoba, npr. Google Analytics i sl)
 • prilagodbu Internetskih stranica novim ili drugačijim tehničkim rješenjima ili potrebama Korisnika
 • optimizaciju intuitivnosti te lakšeg korištenja i pristupa sadržaju
 • remarketinga korisničkih zahtjeva odnosno retargetinga Korisnika u svrhu promocije hrvatskog turizma.

U svrhu prikupljanja određenih podataka o aktivnostima ili zahtjevima Korisnika, HTZ može koristiti posebne male datoteke, „kolačiće“ (cookies) koji se snimaju na računalo Korisnika i služe za ostvarivanje određene svrhe. U skladu s navedenim HTZ objavljuje i odgovarajuću Politiku korištenja kolačića (cookie policy) koja se objavljuje na Internetskim stranicama i s kojom se Korisnik upoznaje na odgovarajući način kada prvi puta pristupa istima Politika korištenja „kolačića“ (cookie policy) opisuje koje vrste „kolačića“ i u koje svrhe HTZ koristi, te upućuje Korisnika na mogućnost da odbije prihvatiti uporabu kolačića odnosno da istu prihvati čime pristaje na način i svrhu korištenja istih te se u navedenom slučaju HTZ ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu radi pohrane i korištenja kolačića na način i u svrhu na koju je Korisnik pristao prihvaćanjem Politike korištenje „kolačića“ (cookie policy).

Politika korištenja „kolačića“ (cookie policy) objavljuje se zasebno od ovih Uvjeta korištenja, ali čini njihov sastavni dio.

Prilikom pristupa Internetskim stranicama HTZ može privremeno pohraniti IP adresu Korisnika. IP adrese mogu se pohranjivati i koristiti isključivo radi praćenja aktivnosti Korisnika na Internetskim stranicama (activity log) u svrhu otkrivanja povreda zakonskih propisa ili ovih Uvjeta korištenja, utvrđivanja nezakonitih ili drugih neprihvatljivih radnji. Podaci o IP adresama i praćenju aktivnosti Korisnika se mogu u bilo koje doba ustupiti nadležnim tijelima javne vlasti radi utvrđivanja bilo kakve na zakonu temeljene odgovornosti Korisnika. Pohranjivanje IP adrese i podataka o aktivnostima Korisnika vrši se privremeno, a najduže na rok od mjesec dana.

HTZ se obavezuje da će, u skladu s važećim propisima i ovim Uvjetima korištenja, čuvati privatnost Korisnika ovih internetskih stranica, osim u slučaju kršenja ovih Uvjeta korištenja ili postupanja Korisnika na način koji je protivan pozitivnim propisima.

Isključivanje (opting out)

Prema zadanim postavkama pretraživanja mrežne stranice posjetitelja prati Google Analytics kako bi se izradili anonimni statistički podaci koji se koriste za unapređenje korisničkog iskustva.

Nemoj me pratiti preferencije

Nemoj me pratiti funkcija je koja posjetiteljima omogućuje isključivanje opcije da ih mrežne stranice prate u bilo koju svrhu, uključujući upotrebu servisa za analitiku, oglašavačkih mreža i društvenih platformi. Opcije Nemoj me pratiti dostupne su u nizu preglednika uključujući: FirefoxInternet ExplorerChromeSafariOpera.

 • ako u svojem pregledniku omogućite opciju Nemoj me pratiti, Google Analytics poštovat će vaš izbor;
 • ako ste omogućili opciju Nemoj me pratiti, neće vas se pratiti. To predstavlja dodatak isključivanja prikupljanja i analize podataka za izradu statističkih podataka za našu mrežnu stranicu;
 • ako niste omogućili opciju Nemoj me pratiti, ali odlučite isključiti se, kolačić piwik_ignore bit će pohranjen u vašem pregledniku. Niti jednog posjetitelja s kolačićem piwik_ignore Google Analytics neće pratiti;
 • ako ste na svojem pregledniku onemogućili sve kolačiće, i dalje ćemo prikupljati neke općenite podatke o vašem pretraživanju (npr. broj posjetitelja na našoj stranici), ali oni će biti manje precizni i vaši posjeti neće biti praćeni (ne upotrebljavaju se Piwik kolačići).

Registrirani korisnici

HTZ može dozvoliti pristup određenom sadržaju samo registriranim Korisnicima. Registriranjem na ovim Internetskim stranicama, Korisnik je obavezan proći postupak registracije, unijeti istinite podatke, te odabrati korisničko ime i lozinku.

HTZ zadržava pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran, bez prethodne najave ili/i objašnjenja.

HTZ ne snosi odgovornost za štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa ili/i jedne ili više usluga za koje je Korisnik registriran, kao ni za štetu nastalu neovlaštenom uporabom korisničkog računa od strane trećih osoba.

Odgovornost korisnika

Korisnik koji unosi podatke putem odgovarajućeg web-obrasca snosi svu materijalnu i kaznenopravnu odgovornost za posljedice lažnog predstavljanja i kvalitetu podataka prilikom prijave (jednako kao što je ovim Uvjetima korištenja to određeno za Korisnika) te je osobi u čije se ime i za račun lažno predstavlja, dužan naknaditi svaku štetu (materijalnu ili nematerijalnu) prema propisima obveznog prava.

Salvatorna klauzula

Ako bi se za neku od odredbi ovih Uvjeta korištenja naknadno utvrdilo da je ništetna, ta činjenica neće imati učinka na ostale odredbe ovih Uvjeta korištenja koje ostaju valjane.

Rješavanje sporova i mjerodavno pravo

Svi eventualni sporovi u svezi s ovim Uvjetima korištenja, uključujući i sporove vezane uz pitanje njegovog nastanka, sadržaja ili prestanka, nastojat će se riješiti mirnim putem, a u slučaju da u tome ne uspiju ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Ovi Uvjeti korištenja sastavljeni su u skladu s hrvatskim pravom te se na njih i na sporove koji iz njih proizlaze primjenjuje hrvatsko pravo bez primjene odredbi hrvatskog prava o upućivanju na treće pravo (renvoi) u dijelu u kojem je to dopušteno međunarodnim propisima.

Izmjene uvjeta korištenja

Važećom verzijom Uvjeta korištenja uvijek se smatra ona verzija koja je objavljena na ovoj stranici. Za slučaj sporova, primijeniti će se verzija koja je bila važeća u trenutku izvršenja prijave/uplate i s kojom ste kao korisnik izrazili svoju suglasnost u trenutku prijave.

HTZ obavještava da postoji mogućnost promjene Uvjeta korištenja radi usklađivanja s promjenama zakona i/ili poslovnim procesima.

HTZ zadržava pravo izmjene ili ukidanja (privremeno ili trajno) kao i promjene sadržaja na Internetskim stranicama, bez prethodnog odobrenja ili obavijesti, uz primjenu dobrih poslovnih običaja

HTZ zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te nije niti će biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu danom objave na ovim internetskim stranicama.

Obrada osobnih podataka

Sastavni dio ovih uvjeta je i Obavijest o prikupljanju i obradi osobnih podataka

Posljednja izmjena: 19.09.2023. godine 

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA, IBLEROV TRG 10/IV, HR- 10 000 ZAGREB, OIB: 72501368180

© 2024 HTZ. All Rights Reserved. Powered by webLAB