Prikupljanje i obrada osobnih podataka

IZJAVA O PRIKUPLJANJU I OBRADI OSOBNIH PODATAKA U SKLOPU PROJEKTA "DANI HRVATSKOG TURIZMA"

Sukladno članku 12., 13. i 14. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) Hrvatska turistička zajednica, ovime Vas obavještava o obradi Vaših osobnih podataka u okviru projekta "Dani hrvatskog turizma".

PODACI O VODITELJU OBRADE

Voditelj obrade koji je odgovoran za obradu Vaših osobnih podataka je:

Hrvatska turistička zajednica

Iblerov trg 10/IV, Zagreb, Hrvatska,

OIB: 72501368180

KONTAKT  PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU PODATAKA

Upite i primjedbe vezane uz ovu Izjavu, kao i dodatne informacije oko zaštite i obrade  Vaših osobnih podataka možete dostaviti službeniku za zaštitu osobnih podataka Hrvatske turističke zajednice:

  • poštom, na adresu Iblerov trg 10/IV., n.p. Službenik za zaštitu podataka
  • putem elektroničke pošte na adresu zop@htz.hr

PRAVNA OSNOVA, SVRHA OBRADE PODATAKA TE KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA KOJI SE OBRAĐUJU

Hrvatska turistička zajednica prikuplja, obrađuje te po potrebi dostavlja trećim osobama, podatke fizičke osobe, odnosno osobe koja se prijavljuje u svoje ime kao i u ime i za račun druge osobe u sljedeće slučajevima:

  • kada nas kontaktirate u vezi projekta Dani hrvatskog turizma putem web obrasca: ime, prezime, email, telefon;
  • kada se prijavljujete za sudjelovanje na projektu Dani hrvatskog turizma putem web obrasca kao fizička osoba: ime, prezime, adresa, grad, poštanski broj, OIB, email, broj telefona;
  • kada se prijavljujete za sudjelovanje na projektu Dani hrvatskog turizma putem web obrasca kao pravna osoba: naziv tvrtke, adresa, grad, poštanski br., OIB, ime i prezime kontakt osobe, email kontakt osobe, br. telefona kontakt osobe, te za svakog pojedinog sudionika: ime, prezime, email;
  • kod provođenja autorizacije i naplate kotizacije putem kreditnih kartica: ime, prezime, e-mail, br. telefona, adresa, mjesto, poštanski broj, država, vrsta kartice, broj kartice, vrijeme trajanja kartice, CVV kod kartice;
  • kada se prijavljujete na projekt „GODIŠNJE HRVATSKE TURISTIČKE NAGRADE 2023.“, koje će se dodijeliti u Rovinju 10. studenog 2023. na manifestaciji DANI HRVATSKOG TURIZMA 2023. na izravnom televizijskom prijenosu Hrvatske radiotelevizije i to za predlagatelja: ime i prezime, naziv tvrtke, funkcija, adresa, poštanski broj, mjesto, telefon, mobitel, email te za kandidata: ime i prezime, OIB, kućna adresa, broj mobitela, email adresa, zvanje i stupanj stručne spreme, zanimanje, dodatno stručno usavršavanje, podaci o dodatnom stručnom usavršavanju, sudjelovanju na stručnim natjecanjima u zemlji i inozemstvu, osvojenim nagradama i priznanjima, radnom iskustvo, tvrtka u kojoj je kandidat zaposlen, ukupne godine radnog staža, godine radnog staža u turizmu, godine radnog staža u predmetnom zanimanju, poznavanje stranih jezika, profesionalne osobine kandidata i odnos prema gostima/turistima

Navedeni podaci se prikupljaju radi izvršenja obveza iz ugovornog odnosa s Vama, temeljem legitimnih poslovnih interesa, temeljem obvezujućih primjenjivih propisa te iznimno temeljem privole.

VRIJEME ČUVANJA PODATAKA

Hrvatska turistička zajednica će obrađivati vaše Osobne podatke samo za vrijeme potrebno za postizanje svrha obrade, odnosno za vrijeme trajanja Projekta „Dani hrvatskog turizma“ te najkasnije 30 dana od dana isteka Projekta.

Podaci o nagrađenima u sklopu projekta dodjele Godišnje hrvatske turističke nagrada čuvaju se trajno u svrhu evidencije i arhiviranja podataka o dodijeljenim nagradama.

U odnosu na podatke koji se obrađuju temeljem privole sve dok ne iskoristite svoje pravo na prigovor ili dok ne povučete privolu za obradu osobnih podataka.

Osim gore navedenog Hrvatska turistička zajednica će zadržati Vaše osobne podatke za vrijeme potrebno ili dopušteno u skladu s važećim zakonima (npr. najmanje 11 godina se, sukladno Zakonu o računovodstvu).

Hrvatska turistička zajednica redovito procjenjuje razdoblje pohrane osobnih podataka kojima raspolaže te iste briše po prestanku svrhe u koju su predmetni podaci prikupljeni, osim ako su isti izuzeti kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku.

PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA

Pristup osobnim podacima imaju odgovorne osobe Hrvatske turističke zajednice, odnosno zaposlenici Hrvatske turističke zajednice koji u okviru svojih poslova obrađuju takve podatke. Podatke iz procesa registracije i prijave, te ostali podaci o Korisniku neće se davati na uvid trećoj strani niti će isti biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana važećim propisima.

Pristup osobnim podacima imaju i suorganizatori projekta Dani hrvatskog turizma: Ministarstvo turizma i sporta, Hrvatska gospodarska komora te Hrvatska radiotelevizija, koji su podvrgnuti odgovarajućoj obvezi povjerljivosti.

Vaši osobni podaci mogu biti otkriveni mjerodavnim službama i tijelima javne vlasti kada to zahtijeva mjerodavno pravo ili u dobroj vjeri (npr. radi pridržavanja odredbi zakona ili tijekom pravnih postupaka u odnosu na Hrvatsku turističku zajednicu; radi zaštite i obrane prava ili imovine Hrvatske turističke zajednice ili, u hitnim okolnostima, radi zaštite osobne sigurnosti partnera Hrvatske turističke zajednice ili javnosti).

Pored naznačenoga Vaši osobni podaci mogu biti otkriveni poslovnim partnerima samo u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama ili radi izvršavanja ugovornih obveza u svezi organizacije projekta Dani hrvatskog turizma, a koji su podvrgnuti odgovarajućoj ugovornoj obvezi povjerljivost.

POVEZNICE NA DRUGE STRANICE

Naša web stranica može sadržavati poveznice na druge web stranice koje nisu u vlasništvu, upravljane ili održavane od strane Hrvatske turističke zajednice. Kada napustite stranicu, trebate primijetiti i pročitati uvjete i pravila privatnosti svake web stranice koju posjećujete. Ne kontroliramo, preporučujemo ili ne podržavamo te nismo povezani s tim web stranicama ili njihovim sadržajem, proizvodima, uslugama ili pravilima privatnosti.

 

PRAVA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA

Obvezujemo se da ćemo čuvati vaše osobne podatke kao povjerljive i osigurati ostvarivanje Vaših prava. Imajući to u vidu, imate pravo zatražiti od Hrvatske turističke zajednice pristup i ispravljanje Vaših Osobnih podataka ili brisanje istih, ili ograničenja obrade u vezi s Vašim Osobnim podacima ili prigovoriti aktivnosti obrade. Pored naznačenog, imate pravo znati primatelje ili kategorije primatelja kojima su Vaši Osobni podaci bili ili će biti otkriveni.

Svoja prava možete ostvarivati jednostavno nas obavještavajući o razlogu svojeg zahtjeva i pravu koje želite ostvariti i to:

  • putem e-poštu na zop@htz.hr, ili
  • slanjem zahtjeva na adresu Hrvatske turistička zajednica, Iblerov trg 10/IV, Zagreb, Hrvatska.

Zahtjev možemo odbiti ako ne možemo potvrditi Vaš identitet kao vlasnika osobnih podataka ili ako postoje druga zakonska ograničenja. U slučaju da Vas ne možemo identificirati putem prikupljenih podataka zatražiti ćemo djelomičnu presliku Vašeg osobnog dokumenta putem kojeg Vas možemo identificirati.

Ako imate prigovor vezano uz obradu podataka ili svojih prava, odnosno ukoliko smatrate da obrada vaših osobnih podataka nije zakonita, obratite nam se s povjerenjem. Ako ne uspijemo riješiti Vaš prigovor imate pravo podnijeti pritužbi izravno nadležnom nadzornom tijelu, posebice u zemlji EU u kojoj imate uobičajeno boravište ili mjesto rada.

Izravni kontakti hrvatskog nacionalnog nadzornog tijela su:

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP)

Selska cesta 136

HR - 10 000 Zagreb

Telefon: +385 1 4609 000

e-mail: azop@azop.hr

Web: www.azop.hr

MJERE ZA ZAŠTITU SIGURNOSTI PODATAKA

Sigurnost Vaših Osobnih podataka iznimno nam je važna, stoga smo postavili odgovarajuće fizičke, elektroničke i upravljačke postupke te tehničke i organizacije mjere kako bismo zaštitili podatke koje prikupljamo. Zbog otvorene prirode interneta, ne možemo jamčiti da će komunikacija između Vas i nas ili informacija pohranjenih na našoj web stranici ili na našim poslužiteljima biti potpuno sigurna od neovlaštenog pristupa trećih strana.

WSPay kao izvršitelj provođenja autorizacije i naplate kreditnih kartica postupa s osobnim podacima u svojstvu izvršitelja obrade te sa osobnim podacima postupa u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka te prema strogim pravilima PCI DSS L1 regulative o zaštititi upisa i prijenosa podataka.

WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka. Osobni podaci koji se koriste u svrhu autorizacije i naplate odnosno u izvršavanja obveza iz Ugovora ili temeljem Ugovora, smatraju se povjerljivim podacima.

 

 

 

INFORMACIJE O KOLAČIĆIMA

HTZ može prikupljati i obrađivati anonimne podatke o pristupu internetskim stranicama. Takvi anonimni podaci koriste se u interne svrhe poboljšanja proizvoda i usluga, kao i izrade internih statistika. U navedenu svrhu na internetskim stranicama koriste se tzv. kolačići (cookies)

Molimo pročitajte našu Politiku o kolačićima kako biste bolje razumjeli kolačiće i slična sredstva kojima se koristimo, njihovu svrhu, kako upravljati svojim preferencijama i druge informacije od interesa.

Više informacija o korištenju kolačića možete pronaći na sljedećoj poveznici:  https://www.danihrvatskogturizma.hr/index.php/politika-kolacica

KONTAKT INFORMACIJE

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi s ovom Izjavom, možete nas kontaktirati putem našeg online obrasca koji je dostupan na ovoj web stranici, putem e-maila info@htz.hr ili putem telefona 01 4699 333.

Više o vašim pravima u vezi obrade osobnih podataka možete pronaći na sljedećoj poveznici: http://www.htz.hr/hr-HR/politika-privatnosti

© 2024 HTZ. All Rights Reserved. Powered by webLAB